Navigace

OT - OdlučovačeNaše produktyDelta Technologie

Delta Technologie

Zadejte požadovaný výraz k hledání
ALFA OT

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ:

Odlučovače tuků

PRINCIP FUNKCE:

Technologický základ - gravitační jednotka. Znečištěná voda nateče nejprve do první části odlučovače, kde se proud zpomalí a částice těžší než voda klesají ke dnu do sedimentačního prostoru. Zde dochází mimo sedimentace mechanických nečistot především ke gravitačnímu odloučení olejů a tuků od vody. Lehčí částice (tuky, oleje) vyplavou na hladinu, kde jsou zachyceny před nornou stěnou a odtud buď manuálně nebo mechanicky odebírány. Voda odtéká do druhé komory, kde dochází k doflotování odloučených frakcí. Předčištěná voda odtéká od dna výtokovým potrubím do recipientu.
Odběr vzorků pro kontrolu kvality vypouštění vody je možný přímo v poslední komoře ve výtokové trubce před odtokem do kanalizace.

POUŽITÍ:

Monoblokový odlučovač tuků Alfa - OT je určen k čištění vod kontaminovaných tuky a oleji rostlinného i živočišného původu s menší hustotou než voda. Jedná se o tuky a oleje, které jsou málo rozpustné nebo nejsou vůbec rozpustné ve vodě, a které jsou zmýdelnitelné.
Uplatnění najde např. pro vody z restaurací a stravovacích zařízení, mastného průmyslu a jatek, kuchyní, mlékáren a sýráren, rafinerií jedlého oleje, průmyslového zpracování ryb a drůbeže, dále z výroby margarínu, fritování, pražení atd.

PŘEDNOSTI ZAŘÍZENÍ:

Monoblokové celoplastové provedení
Malá hmotnost
Vysoká životnost
Nenáročný provoz
Jednoduché osazení

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ:

Polypropylen, kompozit

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Předmětem volitelného příslušenství mohou být i prvky řešící osazení dle projektu (šalovací zastropení, vstupní komínky, kryty na vstupní komínky a pod.)

INFORMACE KE STAŽENÍ:

Projektové podklady

TECHNICKÉ PARAMETRY:

OT - Odlučovače

Kontaktní informace

Kontaktujte nás

Telefony
515 536 650 Servisní oddělení
515 536 651 Obchodní oddělení
515 536 653 Technologické oddělení

E-maily
Kontakty


Kde nás najdete
Velkomoravská 77
695 01 Hodonín
Česká republika