Navigace

Odpady a skládkyMožnost aplikaceDelta Technologie

Delta Technologie

Zadejte požadovaný výraz k hledáníOdpady a skládky

A- skládkové vody
B- procesy zpracování odpadů na surovinu
C- deemulgační a neutralizační stanice

Námi vyráběné technologické prvky je možné napojit na již dříve instalované technologie a provádět servis celé technologie jako celku.
Rovněž je možné dříve instalované technologie doplnit o moderní prvky řízení či je modernizovat a servisovat technologii ku prospěchu provozovatele.
V neposlední řadě můžeme realizovat zakázku jako celek a zastřešit ji formou dodávky na klíč.

A. Skládkové vody

Vody ze skládek je možno rozdělit na několik okruhů
odpadní vody s vysokým obsahem těžkých kovů
vody silně zasolené
vody s velmi různorodým znečištěním

Vody s vysokým obsahem těžkých kovů

Technologická sestava se skládá z akumulační nádrže u tělesa skládky, míchaných reaktorů, dosazováku, čistírny odpadních vod ALFA, kalové nádrže a kalolisu. Samostatnou část tvoří chemické hospodářství skládající se z hospodářství vápenného hydrátu, hospodářství polyflokulantu popřípadě z použití prostředku TMT 15 či sulfidu sodného. Vše je umístěno ve stavbě nebo v mobilních kontejnerech.
Proces čištění může být řízen jednoduchým řídícím procesorem nebo řízen jako celek programovatelným automatem Unitronics, Siemens, Omron, Mitsubishi. Součástí dodávky může být i vizualizace a napojení na vzdálený přístup k řízení se zasíláním SMS zpráv na mobil.
Dodáváme i silovou část, provádíme celkovou montáž (silový a sdělovací okruh, potrubařina). Po uvedení technologie do provozu provádíme zaškolení obsluh a servis celého zařízení. Vše provádíme vlastními silami, subdodávkou je jen kalolis a běžné prvky (plováky, čerpadla, sondy, kontejnery).
Dosud byly realizovány 2 projekty.

Vody silně zasolené.

Zasolené vody je možno řešit dvěma způsoby.
Osmotické postupy.
Vody ze záchytné nádrže se upraví. Odstraní se nerozpuštěné látky, železo, mangan a vody se změkčí. Takto upravené vody se procesem RO zbaví podstatné části solí a je možno je vypustit do recipientu. Koncentrát solí se uskladní v tělese skládky nebo zahustí na odparce.
Odparkové postupy.
Vody ze záchytné nádrže se postupně čerpají na rekuperační odparku. V odparce se oddělí vody od anorganických solí. Destilát může obsahovat organické látky a po kontrole může být vypuštěn do recipientu nebo použit ke skrápění skládky. Zahuštěné anorganické soli se ukládají do tělesa skládky.

Vody s různorodým znečištěním

Vody s různorodým znečištěním se čistí kombinací postupů. Každá lokalita má svou strukturu znečištění a na tomto základě je připravena technologie. Odpady vznikající při čištění se likvidují postupy odpovídajícími struktuře /aktivní uhlí a Chezacarb spalováním, vápenaté kaly ukládáním na skládku, soli uložením do sudů a následným zabezpečeným uložením v tělese skládky.

 

B. Procesy zpracování odpadů na surovinu

Technologicky jsou odpadní vody ze zpracování odpadů velmi podobné vodám ze skládek nebo vodám z průmyslu. Technologie jsou připravovány na míru dané technologii a struktuře vznikajících odpadních vod.
Proces čištění může být řízen jednoduchým řídícím procesorem nebo řízen jako celek programovatelným automatem Unitronics, Siemens, Omron, Mitsubishi. Součástí dodávky může být i vizualizace a napojení řízení na systém celého závodu.
Dodáváme i silovou část, provádíme celkovou montáž (silový a sdělovací okruh, potrubařina). Po uvedení technologie do provozu provádíme zaškolení obsluh a servis celého zařízení. Vše provádíme vlastními silami, subdodávkou je jen kalolis a běžné prvky (plováky, čerpadla, sondy). Pokud jsou v závodě některé prvky unifikovány jsou v plném rozsahu zahrnuty do technologie.
Do dnešního dne bylo realizováno 12 projektů čištění vod ze zpracování odpadů. Reference jsou poskytnuty jako doplněk nabídky technologie čištění vod.

C. Deemulgační a neutralizační stanice

Deemulgační a neutralizační stanice jsou koncipovány podle zákazníka a jím zpracovávané struktury odpadů. Technologie se skládá z příjmové části, deemulgačních reaktorů, neutralizačních míchaných reaktorů, dosazováků, kalových nádrží a kalolisu. Samostatnou skupinou zařízení je hospodářství chemických surovin a stupně dočištění. Samotná struktura technologií a postupů souvisí se strukturou odpadů a s ochotou uživatele investovat do technologického zázemí.
Proces řízení celé stanice může být instalován v programovatelném automatu Unitronics, Siemens, Omron, Mitsubishi. Součástí dodávky může být i vizualizace a napojení řízení na systém celého závodu, dálkový přístup a zasílání zpráv na mobil.
Jednotlivé projekty se připravují vždy individuálně.


Kontaktní informace

Kontaktujte nás

Telefony
515 536 650 Servisní oddělení
515 536 651 Obchodní oddělení
515 536 653 Technologické oddělení

E-maily
Kontakty


Kde nás najdete
Velkomoravská 77
695 01 Hodonín
Česká republika