Navigace

FiltraceNaše produktyDelta Technologie

Delta Technologie

Zadejte požadovaný výraz k hledání
Filtrace

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ:

Koncové filtrace

PŘEHLED:

SORPČNÍ FILTRY


Základní stupeň čištění je možné doplnit na výstupu do recipientu o sorpční filtr
který dále zlepšuje výstupní parametry čištěné vody. Sorpční filtr se nasazuje ve všech případech, kdy se vyčištěná voda vypouští do vod povrchových, kdy je voda na vstupu do ČOV extrémně znečištěna NEL a nebo naopak, kdy jsou stanoveny zpřísněné limity NEL na kvalitu vod při vypouštění. Sorpční filtry mohou být prosté nebo s provzdušněním a rovněž s různou sorpční náplní. Vhodné provedení se navrhuje případ od případu.

MECHANICKÉ FILTRY

Tak jako se sorpční filtrací sleduje snížení zůstatkových hodnot NEL, filtrací mechanickou ovlivňujeme především hodnotu NL s příslušnou vazbou na další znečišťující ukazatele. V závislosti na množství dočišťované vody a požadované kvalitě volíme buď filtraci tlakovou, případně netlakovou mikro, či ultra filtraci.

 

Filtrace

Kontaktní informace

Kontaktujte nás

Telefony
515 536 650 Servisní oddělení
515 536 651 Obchodní oddělení
515 536 653 Technologické oddělení

E-maily
Kontakty


Kde nás najdete
Velkomoravská 77
695 01 Hodonín
Česká republika