Navigace

StrojírenstvíMožnost aplikaceDelta Technologie

Delta Technologie

Zadejte požadovaný výraz k hledáníStrojírenství

A- procesy odmašťování, mytí povrchů, procesní údržby
B- procesy povrchových úprav kovů /fosfátování, lakování, pokovování ..../
C- likvidace provozních kapalin
D- technologické odpadní vody

Je možné napojit námi vyráběné technologické prvky na již dříve instalované technologie a provádět servis celé technologie jako celku.
Je možné dříve instalované technologie doplnit o moderní prvky řízení či je modernizovat a servisovat technologii ku prospěchu provozovatele.
V neposlední řadě můžeme realizovat zakázku jako celek a zastřešit ji formou dodávky na klíč.

A. procesy odmašťování, mytí povrchů, procesní údržby

Rozlišení
- čištění vod z běžného mytí vysokotlakým mycím agregátem /horká voda nebo pára/ s použitím menšího množství odmašťovací chemie.
Technologická sestava se skládá z akumulační nádrže, jednotky čistírny či čistíren ALFA, sorpčního a mramorového filtru na odtoku do recipientu. Technologii je možno doplnit o dosazovák a kalolis či kalové pole.
V případě produkce malého množství kapalin je možno aplikovat i technologii diskontinuálního čištění.

- vody vysoce kontaminované s velkým podílem znečišťujících složek
Technologická sestava se skládá z akumulační nádrže, čistírny či čistíren ALFA, sorpčního a mramorového filtru na odtoku do recipientu. Technologii je možno doplnit o dosazovák a kalolis či kalové pole. V některých případech je akumulační nádrž doplněna o zařízení na stahování oddělené ropné frakce. U velmi znečištěných kapalin se předřazuje zařízení na chemické rozrážení roztoků.
Do dnešního dne bylo realizováno 190 projektů čištění vod z procesů odmašťování, mytí povrchů či procesní údržby.. Referenční listina je poskytnuta jako doplněk nabídky technologie čištění vod.

B. procesy povrchových úprav kovů /fosfátování, lakování, pokovování ..../

Technologická sestava se skládka z akumulační nádrže /nebo nádrží/, míchaných reaktorů, dosazováku, čistírny odpadních vod ALFA, kalové nádrže a kalolisu. Samostatnou část tvoří chemické hospodářství skládající se z hospodářství vápenného hydrátu, hospodářství polyflokulantu.
Proces čištění může být řízen jednoduchým řídícím procesorem nebo řízen jako celek programovatelným automatem Unitronics, Siemens, Omron, Mitsubishi. Součástí dodávky může být i vizualizace a napojení řízení na systém celého závodu.
Dodáváme i silovou část, provádíme celkovou montáž (silový a sdělovací okruh, potrubařina). Po uvedení technologie do provozu provádíme zaškolení obsluh a servis celého zařízení. Vše provádíme vlastními silami, subdodávkou je jen kalolis a běžné prvky (plováky, čerpadla, sondy). Pokud jsou v závodě některé prvky unifikovány jsou v plném rozsahu zahrnuty do technologie.
Do dnešního dne bylo realizováno 25 projektů čištění vod z povrchové úpravy kovů. Referenční listina je poskytnuta jako doplněk nabídky technologie čištění vod.

C. likvidace provozních kapalin

Ve strojírenství se za provozní kapaliny považují opotřebené strojní emulze, náplně tlakových okruhů, úkapy od strojů a oplachy podlah.
Technologická sestava se skládá z akumulační nádrže /nebo nádrží/, rozrážecího reaktoru, míchaných reaktorů, dosazováku, čistírny odpadních vod ALFA, kalové nádrže a kalolisu. Samostatnou část tvoří chemické hospodářství skládající se z hospodářství vápenného hydrátu, hospodářství polyflokulantu.
V případě produkování malého množství odpadních vod je možno využít technologie diskontinuálního čištění.
Proces čištění může být řízen jednoduchým řídícím procesorem nebo řízen jako celek programovatelným automatem Unitronics, Siemens, Omron, Mitsubishi. Součástí dodávky může být i vizualizace a napojení řízení na systém celého závodu.
Dodáváme i silovou část, provádíme celkovou montáž (silový a sdělovací okruh, potrubařina). Po uvedení technologie do provozu provádíme zaškolení obsluh a servis celého zařízení. Vše provádíme vlastními silami, subdodávkou je jen kalolis a běžné prvky (plováky, čerpadla, sondy). Pokud jsou v závodě některé prvky unifikovány jsou v plném rozsahu zahrnuty do technologie.
Do dnešního dne bylo realizováno 12 projektů čištění vod z likvidace provozních kapalin. Referenční listina je poskytnuta jako doplněk nabídky technologie čištění vod.

D-technologické odpadní vody

Technologie čištění vznikajících vod je kombinací výše uvedených postupů či postupů shodných s technologiemi povrchové úpravy kovů.
Technologická sestava vždy vychází ze znalosti spojených s vlastní výrobou a povrchovými úpravami a je připravena ze standardních komponent na míru dané lokalitě.
S přípravou technologie jsme schopni zajistit projekt, jeho projednání na úřadech a přípravu pro realizaci.
V neposlední řadě můžeme realizovat zakázku jako celek a zastřešit ji formou dodávky na klíč.
Do dnešního dne bylo realizováno 20 projektů čištění vod z oblasti technologických odpadních vod /např, technologické vody z lisování hliníkových tlakových lahviček, tlakové lití hliníku, opracování nerezi, kovací lisy...../


Kontaktní informace

Kontaktujte nás

Telefony
515 536 650 Servisní oddělení
515 536 651 Obchodní oddělení
515 536 653 Technologické oddělení

E-maily
Kontakty


Kde nás najdete
Velkomoravská 77
695 01 Hodonín
Česká republika