Navigace

Alfa Flot UniNaše produktyDelta Technologie

Delta Technologie

Zadejte požadovaný výraz k hledání
ALFA Flot Uni

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ:

Čistírny odpadních vod

PRINCIP FUNKCE:

Technologický základ - chemický, flotační reaktor. Proces čištění je založen na emulzním štěpení se současnou flotací. Do znečištěné vody se přidává štěpící prostředek, který reaguje s látkami obsaženými v odpadní vodě a váže se na vločky. Ty jsou vynášeny působením flotačního efektu na vodní hladinu. Vyprodukovaný kal je z hladiny průběžně shrabován do kalového kontejneru a vyčištěná voda odtéká k dalšímu zpracování. Čištění vody je plynulé - kontinuální.

POUŽITÍ:

ČOV Alfa Flot Uni se využívá i v automobilovém průmyslu k čištění vod od nejtěžších kontaminací jako jsou konzervační vosky, hůře rozložitelné emulze a pod. Uplatnění však nachází zejména v potravinářském průmyslu k čištění vod od tuků živočišného a rostlinného původu, atd.
Od chemického sedimentačního čištění se principiálně odlišuje změněným systémem chemického a kalového hospodářství. Při navrhování čistíren doporučujeme konzultovat vhodnost použití uvažovaného typu s výrobcem - dodavatelem.

PŘEDNOSTI ZAŘÍZENÍ:

Velmi malé rozměry a tím i nízké náklady na zastavěnou plochu (oproti konkurenci)
Schopnost pracovat s vysokou zátěží znečišťujících látek (vosky, tuky, vlákna, krev)
Vysoká účinnost v oblastech čištění vod s obsahem živočišných či rostlinných tuků *
Automatizované měření a regulace (pH, vodivost)
Automatizovaný provoz a nenáročnost na obsluhu
Energeticky nenáročné zařízení
Dodávka technologie v jednom celku
Snadné určení optimálních dávek chemikálií

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ:

Polypropylen, kompozit

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

K čistírenské jednotce je možné navrhnout pestrou škálu doplňkových, prvků volitelného příslušenství (předčištění, dočištění, kalové koncovky apod.)

INFORMACE KE STAŽENÍ :

Projektové podklady

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:


Alfa Flot Uni

Kontaktní informace

Kontaktujte nás

Telefony
515 536 650 Servisní oddělení
515 536 651 Obchodní oddělení
515 536 653 Technologické oddělení

E-maily
Kontakty


Kde nás najdete
Velkomoravská 77
695 01 Hodonín
Česká republika