Navigace

AutoumývárnyMožnost aplikaceDelta Technologie

Delta Technologie

Zadejte požadovaný výraz k hledáníAutoumývárny

K čištění vod znečištěných ropnými látkami z mytí aut vyrábíme nechemické čistírny ALFA Active a chemické čistírny ALFA Classic a ALFA Flot, z nichž právě prvně jmenované nechemické čistírny ALFA Active hrají v našich nabídkách a dodávkách posledních let prim.

Rozlišení:

I. ALFA Active - k čištění vod z běžného údržbového mytí (mytí karoserií, podvozků a příležitostně nějaký motor)

II. ALFA Classic - mimo vod z běžného údržbového mytí i zvýšený podíl mytí opravárenského (systematické odmašťování motorů a jiných agregátů, případně mytí a odmašťování dílů).

III. ALFA Flot Uni - vody těžce kontaminované vysokým podílem emulgovaných ropných látek z převládajícího opravárenského mytí včetně odmašťování dílů, čištění vod kontaminovaných konzervačními vosky z předprodejního servisu, (pokud nová auta přicházejí nakonzervovaná, t.j. navoskovaná) a pod.

 

Výhody nechemických čistíren ALFA Active:

1. Dovolují vysoký stupeň recirkulovatelnosti, aniž by se ve vodě v důsledku technologie jejího čištění zvýšil obsah rozpuštěných látek (solí).
2. Případná nízká frekvence mytí, zejména v teplých letních měsících, nezhoršuje biologické vlastnosti vody v recirkulaci, protože tato je průběžně aktivována (vody v recirkulaci nepáchnou).
3. Odpadá nutnost průběžného dávkování chemikálií což se projeví pozitivně v provozních nákladech (provozní náklady jsou přibližně pětinové). Rovněž tak náklady na likvidaci kalů jsou nižší, protože se jich produkuje výrazně méně než z chemické čistírny.
4. Je třeba rovněž podotknout, že je podstatně zjednodušena obsluha zařízení a náročnost na servis je minimální.
5. A v neposlední řadě nižší agresivita vod nechemicky vyčištěných významně prodlužuje životnost mycích technologií.

Nabízené čistírny odpadních vod mají přímou vazbu na technologii mytí vozidel. U těchto technologií spolupracujeme jak s dodavateli portálového kartáčového mytí, tak i s dodavateli ručních vysokotlakých agregátů, abychom v případě přání investora nabídli mytí vozidel a čištění odpadních vod jako technologický celek.

Autoumývárny
Autoumývárny
Autoumývárny

Kontaktní informace

Kontaktujte nás

Telefony
515 536 650 Servisní oddělení
515 536 651 Obchodní oddělení
515 536 653 Technologické oddělení

E-maily
Kontakty


Kde nás najdete
Velkomoravská 77
695 01 Hodonín
Česká republika