Navigace

PotravinářstvíMožnost aplikaceDelta Technologie

Delta Technologie

Zadejte požadovaný výraz k hledáníPotravinářský průmysl

Komunální, biologické čistírny splaškových vod pojmou, zpracují a vyčistí splaškové vody od potravinářského znečištění produkovaného domácnostmi. Nikdy však nejsou schopny vyčistit vody se zkoncentrovaným znečištěním potravinářského charakteru z větších potravinářských výroben zejména masného a mlékárenského průmyslu. Koncentrace tuků živočišného i rostlinného původu, stejně jako další znečušťující látky potravinářského původu, stejně jako navazující ukazatele CHSKCr a BSK5 často i o několik řádů překračují povolené limity kanalizačního řádu.

S takovými koncentracemi a objemy si téměř jistě neporadí ani pasivní, gravitační odlučovače tuků. V takových případech je nezbytné nasadit aktivní flotátory, které tuky, zbytky krve a jemné mechanické znečištění živočišného původu z odpadní vody odloučí.
Dané zadání řeší z našeho sortimentu nabízených technologií čistírny odpadních vod
ALFA Flot Uni - modifikace pro potravinářské vody

Z následujícího příkladu je zřejmá vysoká účinnost, kdy při vstupech:

Bylo dosaženo navýstupu hodnot:

Jatka

Mlékárna

Odpadní mlékárenská voda (1450 BSK5) "nasycená" voda (vzduch + chemikálie) voda po přečištění (170 BSK5)

Tuky


Kontaktní informace

Kontaktujte nás

Telefony
515 536 650 Servisní oddělení
515 536 651 Obchodní oddělení
515 536 653 Technologické oddělení

E-maily
Kontakty


Kde nás najdete
Velkomoravská 77
695 01 Hodonín
Česká republika