Navigace

Sklářství a keramikaMožnost aplikaceDelta Technologie

Delta Technologie

Zadejte požadovaný výraz k hledáníSklářství a keramika

Čištění vod ze skláren lze rozdělit do několika částí

A- procesy řezání, broušení skla, gravírování, pískování a omílání s možností opakovaného použití vyčištěných vod
B- procesy leptání a jiné chemické úpravy povrchů skel
C- tlakové lisování skla
D- výroby a zpracování speciálních skel /varné sklo, rubínové sklo, zrcadlovina, napařované vrstvy/

Je možno se napojit námi vyráběné technologické prvky na již dříve instalované technologie a provádět servis celé technologie jako celku.
Je možno dříve instalované technologie doplnit o moderní prvky řízení či je modernizovat a servisovat technologii ku prospěchu provozovatele.
V neposlední řadě můžeme realizovat zakázku jako celek a zastřešit ji formou dodávky na klíč.

A. - čištění jakýchkoli vod z procesů mechanického opracování včetně vod z opracování olovnatého křišťálu.

Podle technologických postupů opracování skla je možno zpětně využít 75 - 90% čištěných vod.
Technologická sestava se skládá z akumulační nádrže, jednotky čištění, zásobníku vyčištěných vod, automatické tlakové stanice či tlakových čerpadel na vracení vod do procesů opracování skla, dosazováku, kalové nádrže a kalolisu. Pokud je na lokalitě některý z prvků instalován je jednoduché se na něj napojit.
Proces čištění může být řízen jednoduchým řídícím procesorem nebo řízen jako celek programovatelným automatem Unitronics, Siemens, Omron, Mitsubishi. Součástí dodávky může být i vizualizace a napojení řízení na systém celého závodu.
Dodáváme i silovou část, provádíme celkovou montáž (silový a sdělovací okruh, potrubařina). Po uvedení technologie do provozu provádíme zaškolení obsluh a servis celého zařízení. Vše provádíme vlastními silami, subdodávkou je jen kalolis a běžné prvky (plováky, čerpadla, sondy). Pokud jsou v závodě některé prvky unifikovány jsou v plném rozsahu zahrnuty do technologie.
Do dnešního dne bylo realizováno 90 projektů čištění vod z mechanického opracování skla. Referenční listina je poskytnuta jako doplněk nabídky technologie čištění vod.

B. - čištění vod z chemické úpravy povrchů vždy vyžaduje předúpravu.

Technologická sestava se skládá z akumulační nádrže koncentrovaných roztoků a z nádrže oplachů, sady míchaných neutralizačních reaktorů /v některých případech doplněných o chlazení/, vápenného hospodářství, hospodářství koagulantů, hospodářství polyflokulantů, dosazováku, akumulační nádrže na kaly, kalolisu. Technologie tohoto zaměření jsou ve většině případů připravovány na podmínky dané lokalitou s možností využití
Proces čištění může být řízen jako celek programovatelným automatem Unitronics, Siemens, Omron, Mitsubishi. Součástí dodávky může být i vizualizace a napojení řízení na systém celého závodu.
Dodáváme i silovou část, provádíme celkovou montáž (silový a sdělovací okruh, potrubařina). Po uvedení technologie do provozu provádíme zaškolení obsluh a servis celého zařízení. Vše provádíme vlastními silami, subdodávkou je jen kalolis a běžné prvky (plováky, čerpadla, sondy). Pokud jsou v závodě některé prvky unifikovány jsou v plném rozsahu zahrnuty do technologie.
Do dnešního dne bylo realizováno 5 projektů čištění vod z chemické úpravy skla.
Referenční listina je poskytnuta jako doplněk nabídky technologie čištění vod.

C. - čištění vod z procesů tlakového lisování.

Technologická sestava se skládá z akumulační nádrže znečištěných vod doplněné o stahování uvolněných ropných látek, čistírny či čistírenských jednotek ALFA, sorpčních filtrů, dosazováku, kalové nádrže a kalolisu. Pokud je na lokalitě některý z prvků instalován, je jednoduché se na něj napojit. V některých případech, kdy jsou použity speciální emulzní kapaliny je nutná předúprava čištěné kapaliny. Ve zvláštních případech je nutné předřadit chlazení akumulovaných vod. V těchto případech je vhodné využívat technologii ALFA FLOT UNI.
Proces čištění může být řízen jednoduchým řídícím procesorem nebo řízen jako celek programovatelným automatem Unitronics, Siemens, Omron, Mitsubishi. Součástí dodávky může být i vizualizace a napojení řízení na systém celého závodu.
Dodáváme i silovou část, provádíme celkovou montáž (silový a sdělovací okruh, potrubařina). Po uvedení technologie do provozu provádíme zaškolení obsluh a servis celého zařízení. Vše provádíme vlastními silami, subdodávkou je jen kalolis a běžné prvky (plováky, čerpadla, sondy). Pokud jsou v závodě některé prvky unifikovány jsou v plném rozsahu zahrnuty do technologie.
Do dnešního dne bylo realizováno 25 projektů čištění vod z tlakového lití skla. Referenční listina je poskytnuta jako doplněk nabídky technologie čištění vod.

D. - čištění jakýchkoli vod z přípravy či zpracování speciálních skel.

Technologie čištění vznikajících vod je kombinací výše uvedených postupů či postupů shodných s technologiemi povrchové úpravy kovů.
Technologická sestava vždy vychází ze znalostí spojených s vlastní výrobou a opracováním skla a je připravena ze standardních komponent na míru dané lokalitě.
S přípravou technologie jsme schopni zajistit projekt, jeho projednání na úřadech a přípravu pro realizaci.
V neposlední řadě můžeme realizovat zakázku jako celek a zastřešit ji formou dodávky na klíč.
Dosud bylo realizováno 5 projektů čištění vod z oblasti zpracování speciálních skel.


Kontaktní informace

Kontaktujte nás

Telefony
515 536 650 Servisní oddělení
515 536 651 Obchodní oddělení
515 536 653 Technologické oddělení

E-maily
Kontakty


Kde nás najdete
Velkomoravská 77
695 01 Hodonín
Česká republika